top of page

MÁY TÍNH TỐT VÀ ÁNH SÁNG STOCHASTIC

STOGE LOGO.gif

Stochastic Good And Evil Calculator hay viết tắt là STOGE; là một trò chơi NFT trên Cardano Blockchain cho phép mọi người tìm hiểu xem họ là Thiện hay Ác. 5 NFT trong số này có thể được yêu cầu cho mỗi hộ gia đình / ví với mức giá trung bình là 20 ADA - khoảng $ 26. Sau ngày 18 tháng 7, giá sẽ tăng lên 35 ADA. NFT này sẽ cho phép người nắm giữ tham gia vào các nhiệm vụ và cuộc thi đặc biệt để kiếm 1/1 và các mã thông báo quý hiếm trong metaverse Esowood.

MOSHED-2021-12-17-11-45-44.jpg
STOGE THEME SONG by Congo Serre
bottom of page